A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Хустська Загальноосвітня Школа І-ІI cтупенів Хустської міської ради Закарпатської області

Історія школи

Хустська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області зареєстрована за рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради №951 від 31 грудня 2004 року. Знаходиться у комунальній власності Хустської територіальної громади.

Навчальний заклад підпорядковується управлінню освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства.

Мета діяльності Хустської ЗОШ І-ІІ ступенів – забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, створення сприятливих умов для максимального розкриття дитиною власної індивідуальності, закладених природою здібностей, нахилів та талантів, здобуття цілісної системи знань і уявлень про світ (людину, природу, суспільство), формування національної свідомості, виявлення та підтримки здібних і обдарованих дітей для подальшого навчання у вищих навчальних закладах і творчої праці у різних сферах наукової та практичної діяльності.

Головні завдання   Хустської ЗОШ І-ІІ ступенів:

  • забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти;

  • виховання громадянина України;

  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традиій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

  • формування і розвиток соціально зрилої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовлення до професійного самовизначення;

  • виховання в учнів поваги  до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянини, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

  • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

  • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності; формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованів);

  • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Начальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальню середню освіту". Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора